About

This is the blog of a Norwegian linguist, living in Oslo, about 500 km from where he grew up. It is mainly about language and linguistics, but thoughts and discussion about culture and society in general will also feature heavily. I will be writing both in English and Norwegian. It is important to publish stuff in your own language, so I will be doing just that. I am sorry that you probably will not understand these posts. If you feel that there is a post that you simply have to read (try using Google translate or some such to get an inkling), please send me an e-mail and I’ll see if I can publish an English version!

Dette er bloggen til en eksiltrønderlingvist som bor i Oslo. Hovedsakelig vil jeg komme til å poste om språk, men også litt mer generelle ting om kultur og samfunn (kanskje gjerne med en språklig vinkling!). Ta gjerne kontakt om du lurer på noe, eller ønsker noe som en språkviter kan hjelpe deg med. Jeg har semi-profesjonell erfaring med så mangt; deriblant konstruksjon av språk og skriving av sangtekster (både på bokmål, nynorsk, engelsk og norrønt!).

Contact/kontakt: alexlykke@yahoo.no

4 responses to “About

    • Takk for det! Jeg har lyst til å blogge mer, men har slitt litt med å finne tida. Om det er ting du har lyst til å diskutere, eller vil jeg skal skrive om, er det åpent for å stille spørsmål! 😀

  1. Grunnen til at eg kom inn her var jakt på opphavet til ‘kjipt’ i nonorsk.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s