Aside

Testing, testing, første blogginnlegg. Jeg driver og lærer meg polsk…

Mini-polskkurs logginnførsel #1:

Så. Polsk har mange konsonanter.

Mini-polskkurs logginnførsel #2:

I tillegg til å ha et frodig konsonantinventar, har polsk også måter å kombinere alle de mange konsonantene på som er… la oss si at det tidvis kan være utfordrende å på sparket dechiffrere akkurat hvilke dentale/retroflekse/alveolo-palatale frikativer/affrikater som denoteres av grafemsekvensen <ści> midt inne i forma powieściach (lok. pl. av powieść ‘roman’, btw), mens du egentlig har mer enn nok med å uttale det som er “enkelt” riktig. F.eks. er trykket alltid på nest-siste stavelse, så det er jo “enkelt” å huske. Og fonemet /p/ skrives <p> så det er jo akkurat som på mitt trygge modersmål, vel!? Nja, altså, /p/ uttales annerledes enn i norsk (og engelsk) i de fleste språk som ikke er germanske. /p/ skal være uaspirert (som på f.eks. fransk!), noe som høres ut som en mellomting mellom en norsk /p/ og /b/,

MEN: Det er så kuuuult!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s