Easter, Ostern, Påske

Jeg fant nettopp ut at engelsk easter og tysk Ostern antakelig er ord med hedensk opprinnelse. Om man skal stole på wikipedia, het det Ēastru(n) på gammelengelsk (geng.), og dette skal igjen, iflg. noe en kristen angelsaksisk munk skreiv i 725, være forbundet med en germansk gudinne Ēostre (geng.) eller Ôstara (på gammelhøytysk), som i førkristen tid blei hedra på et vis i April, og følgelig ga navn til den delen av året (geng. Ēastermōnaþ).

Det er så utrolig mye kulere enn dette, kjipe, hebraiske pesach, som resten av den kristne verden er avspist med. Hvis vi nå bare kunne få de engelsktalende til å feire yule igjen, i stedet for christmas, så hadde vi vært på vei et sted!

På urgermansk er den rekonstruerte forma *austrōn, en såkalt ōn-stamme. Dersom denne forma hadde overlevd til norrøn tid, ville den kommet ut som *austra (genitiv *austru).  Betegnelsen for denne høytida forekommer som oftest i flertall (bl.a. bevart i tysk, Ostern). Dette skyldes formodentlig at dette var ei høytid som strakk seg over flere dager. Interessant nok forekommer ordet for påske i norrønt bare i flertall, nemlig páskar (m./f.) eller páskir (f.).  Det samme gjelder også for ordet for julehøytida i norrønt, jól, så man kan ane en trend her. Følgelig er det all grunn til å tru, at dersom vi skal forsøke å konstruere en nånorsk form av en påskehilsen, så måtte den vært i flertall, altså norsk *austrer. (Dette avsnittet er forresten ganske omredigert etter input i en Facebook-diskusjon fra min gode kollega Stefan Jacobsson Schulstad. Jeg visste bl.a. ikke dette med flertallsformene selv).

På svensk og dansk, ville man ha fått monoftongering av rotvokalen, slik at man hadde fått *östror/*østrer, så på riksmål/bokmål hadde nok forma vært *østrer, siden bokmål i all hovedsak har dansk basis. Jf. at vi skriver øst for himmelretningen som heter aust på nynorsk. Den samme rota (urgermansk *aust-) ligger til grunn for himmelretningen som for gudinna Ēostre/Ôstara  og følgelig høytiden easter/Ostern. Gudinna har på et vis antakelig har vært forbundet med himmelretningen øst (tenk på en potensiell sammenheng mellom soloppgang, liv og fruktbarhet).

Yay, indoeuropeisk ordarv! Gode austrer alle sammen!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s